Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ:

NIOYKΑΣΤΛ - ΜΙΛΑΝ  1 & OVER 1,5  (1.91)

ΛΕΙΨΙA - ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ  1 &  OVER 2,5  (1.67)

15 MONAΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 50

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 2889

Τα ματς είναι πονταρισμένα σε εταιρείες με πρώιμη πληρωμή, όπου υπάρχει

X

SORRY

No copyright !!!