Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ:

TOTENAM - ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ  1  &  OVER 2,5  (1.70)

ΡΟΜΑ - ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 1  &  OVER 2,5  (1.83)

15 ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 2958

X

SORRY

No copyright !!!