Σε αυτή τη στήλη μπορείτε να βρίσκετε καθημερινά το πιο δυνατό σημείο του ready4bet.  Αν δεν μπορείτε να δείτε το σημείο από κινητό, γυρίστε πλάγια τη συσκευή.

                                             ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΗΜ  ΑΓΩΝΑΣ    
 
1  ΑΡΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ   1  1.50  
2
3        
4        
5          
6
7        
8        
9         
10        
11        
12        
13      
14        
15
16      
17
18        
19        
20        
21  
22        
23    2  1.73  0-1 yes
 24    2  1.60  1-3
25        
26    1  1.62  5-1  yes
27    1  1.80    no
28    1.60  1-4  yes
29     1  2.00  1-0
 30           
 31          
X

SORRY

No copyright !!!