Δεν ενθουσιάζει ιδιαίτερα το πρόγραμμα παρόλα αυτά κάτι βγήκε από τη διαλογή.

Combo 

ΒΟΣΝΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2-3 ΓΚΟΛ (1,95)

ΙΤΑΛΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2-3 ΓΚΟΛ(1,95)

20 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ 1Χ & G/G (2,35)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ 2 & NO GOAL (2,00) 

20 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 2000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:40

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:2800

X

SORRY

No copyright !!!