Δυο άσοι

H ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΚΑΜΠΟΥΡ - ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ  1   (2.05)

ΓΚΡΕΜΙΟ - ΒΑΣΚΟ  1  (1.78)

15 ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 2851

X

SORRY

No copyright !!!