Δυάδα ανωτερότητας

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ  Χ2 & ΟVER 1,5  (2.15)

ΒΟΡΕΙΑ  ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ 2  (1.57)

15 ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3102

X

SORRY

No copyright !!!