Ιταλική δυάδα

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ

ΤΖΕΝΟΑ  - ΚΑΛΙΑΡΙ  1 (2.37)

ΛΑΤΣΙΟ - ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ  OVER 2.5  (1.60)

15 MONAΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  2153

X

SORRY

No copyright !!!