Τριάδα CL

Combo

 

ΡΕΑΛ - ΛΕΙΨΙΑ 1 & OVER (2,10)

ΜΑΝ. ΣΙΤΥ - ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ 1 & G/G (2,50)

ΣΑΧΤΑΡ - ΣΕΛΤΙΚ OVER (1,80)

 

20 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3165

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 20

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3145

X

SORRY

No copyright !!!