Μια βολική ισοπαλία

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ: 

ΑΛΑΒΕΣ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ Χ  (2.92)

15 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:2823

X

SORRY

No copyright !!!