Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ:

ΤΣΙΝΤΑΝΤΕΛΑ - ΚΡΟΤΟΝΕ  1  (2.35)

ΤΖΕΝΟΑ - ΝΑΠΟΛΙ  2   & OVER 1,5  (1.75)

15 MONAΔΕΣ

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3031

X

SORRY

No copyright !!!