Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ

ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ  2Χ & OVER 1,5  (2.10)

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ  GOAL/GOAL& OVER 2,5  (1.70)

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 2861

Τα ματς είναι πονταρισμένα σε εταιρείες με πρώιμη πληρωμή, όπου υπάρχει

X

SORRY

No copyright !!!