Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ:

ΣΛΟΒΕΝΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ  2  (1.88)

ΤΣΕΧΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  2  (1.72)

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  3000

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 15

ΤΩΡΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 2844

Τα ματς είναι πονταρισμένα σε εταιρείες με πρώιμη πληρωμή, όπου υπάρχει

X

SORRY

No copyright !!!