ΕΦΕΣ – ΚΙΜΚΙ (-3.5) 2 (1.70)
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (-8.5) – ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 1 (1.67)